POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGII.

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Poniższa polityka przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookie i podobnych technologii w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej www.akademiaodzywiania.com.pl/ oraz profilu w mediach społecznościowych web.facebook.com/akademiaodzywianiacompl/,  www.instagram.com/akademiaodzywiania/

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem twoich danych osobowych jest Akademia Odżywiania Jolanta Meller z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 9/300, 65-419, NIP: 9271260841, REGON: 970406745.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Twoje dane są przetwarzane w celu:

 

- podjęcia działań na twoje żądanie przed zawarciem umowy,

- zawarcia i realizacji umowy,

- rachunkowym, księgowym i archiwalnym,

- statystycznym i analitycznym,

- ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

- marketingu oraz remarketingu własnych usług i produktów.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO o wyrażona zgoda na stosowanie

plików cookie i podobnych technologi.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane niezbędne do realizacji usługi:

 

- imię i nazwisko,

- wskazane przez Ciebie adresy np. adres rozliczeniowy, zamieszkania czy też adresy wykonania usług,

- numer telefonu,

- adres poczty elektronicznej,

- w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej: nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP.

 

Dane internetowe:

 

- adres IP,

- rodzaj systemu operacyjnego oraz przeglądarki,

- zanonimizowane dane demograficzne oraz geolokalizacji,

- język,

- źródła wejść, czas wizyt oraz Twoją aktywność na zarządzanych przez nas stronach internetowych.

 

Inne dane, które dobrowolnie przekażesz za pośrednictwem wskazanych środków poniżej.

TWOJE DANE SĄ GROMADZONE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB.

Część danych gromadzonych jest automatycznie w wyniku twojej wizyty na naszych stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych. Dla celów marketingowych i remarketingowych zbieramy dane za pośrednictwem Facebook Manager, Google Analytics czy Google Ads na podstawie wcześniej uzyskanej zgody. Więcej szczegółów dot. tego zagadnienia znajdziesz w części dot. Stosowanie plików i innych technologii.

Ponadto gromadzenie danych następuje za pośrednictwem poczty e-mail, formularzy kontaktowych zamieszczonych na naszych stronach www, profilach w mediach społecznościowych, aplikacji ułatwiających komunikację takich jak np. Messenger.

TWOJE DANE NIE BĘDĄ PRZETWARZANE DŁUŻEJ NIŻ JEST TO WYMAGANE DO REALIZACJI CELU W JAKIM ZOSTAŁY ZEBRANE.

Dane potrzebne do realizacji i wykonania zleconych usług będą przetwarzane przez czas niezbędny do ich realizacji oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Pamiętaj, iż obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek dłuższego ich przechowywania np. do realizacji celu rachunkowego, księgowego i archiwalnego.

Szczegółowe informacje dot. przechowywania danych internetowych znajdziesz w części opisującej  Stosowanie plików i innych technologii.

KOMU PRZEKAZUJEMY ZEBRANE DANE?

Przekazujemy dane podmiotom, które będą przetwarzać je na nasze zlecenie, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartych umów. Jakie dane udostępniamy?

Dane, które są niezbędne do realizacji celów np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi technologiczne w tym IT, firmom kurierskim czy firmie księgowej. Pamiętaj, że twoje dane mogą zostać także przekazane instytucjom i organom państwowym.

POSIADASZ NASTĘPUJĄCE PRAWA.

Prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, otrzymania kopii. ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie uzyskanej wcześniej zgody oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAKIE DANE NIE ZOSTANĄ USUNIĘTE?

Dane, które są niezbędne do realizacji, wykonania umowy i przedawnienia się roszczeń z tytułu jej zawarcia czy też umożliwiające wywiązanie się przez nas z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

STOSOWANIE PLIKÓW I INNYCH TECHNOLOGII.

CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

Cookie to niewielkie pliki zawierające elementy tekstu, który przeważnie składa się z liter i cyfr. Są one zapisywane na urządzeniu, które wykorzystujesz do przeglądania witryn internetowych np. komputer, laptop, tablet lub smartfon. Za ich pośrednictwem zbierane są dane między innymi o częstotliwości odwiedzania witryny, aktywności w obrębie witryny oraz skuteczności emitowanych reklam.

WYKORZYSTUJEMY RÓŻNE PLIKI COOKIE ORAZ ZAPYTANIA ADRESOWANE DO NASZYCH SERWERÓW.

W naszych witrynach internetowych stosujemy pliki cookie, które są konieczne, wpływają na funkcjonalność i wydajność, pozwalają

na prowadzenie analiz i kierowanie reklam. Gromadzimy oraz przechowujemy zapytania http adresowane do naszych serwerów.

W tym przypadku są to min. informacje o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP urządzenia, z którego kierowano zapytanie,

ilość danych wysłanych przez serwer, czas nadejścia oraz informacje o błędach, które wystąpiły w trakcie zapytania.

DLACZEGO STOSUJEMY PLIKI COOKIE?

Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo i rozwój naszych witryn internetowych, pomoc w odszukaniu właściwych treści oraz kierowania odpowiednich reklam.

JAKIE DANE WYKORZYSTUJEMY?

Stosując pliki cookie nie wykorzystujemy danych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika. W celu optymalizacji witryn

oraz w celu analitycznym i kierowania reklam wykorzystywane są anonimowe dane dotyczące aktywności w witrynie, geolokalizacji

(tj. miejscowości), anonimowe dane demograficzne użytkowników (np. wiek, płeć) oraz zapytania http adresowane do naszych serwerów.

JAKI CZAS PLIKI COOKIE POZOSTAJĄ NA TWOIM URZĄDZENIU?

Pliki cookie “tymczasowe” przechowywane są wyłącznie przez okres przeglądania Internetu. Tracą one ważność i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Pliki cookie “trwałe” pozostają na urządzeniu nie tracąc ważności po zamknięciu przeglądarki internetowej. Czas pozostania na urządzeniu różni się w zależności od pliku cookie.

STOSUJEMY PLIKI COOKIE PODMIOTÓW TRZECICH.

Użytkownik przeglądając nasze witryny  może otrzymać pliki cookie pochodzące od podmiotów trzecich np. Google, Facebook.

Więcej informacji na temat tych cookie możesz znaleźć na stronach internetowych wskazanych podmiotów trzecich:

 

- Google,

- Facebook.

DO TWOJEJ DECYZJI NALEŻY AKCEPTACJA PLIKÓW COOKIE.

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać– szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org.  Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. Poniżej przedstawiamy tryb postępowania dotyczący zmian ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

- Microsoft Edge,

- Internet Explorer,

- Mozilla Firefox,

- Chrome,

- Safari,

- Opera.

 

Urządzenia mobilne:

 

- Android,

- Windows Phone,

- Blackberry,

- Safari.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT

Copyright © 2021, Akademia Odżywiania. Polityka Prywatności. Realizacja: Prosta Forma